Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilowatogodzina na Kilodżul: 1 Kilowatogodzina [kWh] = 3 600 Kilodżul [kJ]


Przelicz Kilowatogodzina na Kilodżul