Kilowatogodzina -> Kilowatosekunda

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilowatogodzina na Kilowatosekunda: 1 Kilowatogodzina [kWh] = 3 600 Kilowatosekunda [kWs]Przelicz Kilowatogodzina na Kilowatosekunda:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilowatogodzina [kWh]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kilowatosekunda [kWs]'.

Kilowatogodzina -> Kilowatosekunda