Kilowatosekunda -> Watogodzina

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kilowatosekunda na Watogodzina: 1 Kilowatosekunda [kWs] = 0,277 777 777 777 78 Watogodzina [Wh]Przelicz Kilowatosekunda na Watogodzina:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kilowatosekunda [kWs]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Watogodzina [Wh]'.