Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Knot per second na m/s²: 1 Knot per second [kn/s] = 0,514 444 4 m/s²


Przelicz Knot per second na m/s²