Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Koń parowy na Foot-pound force per hour: 1 Koń parowy [PS] = 1 952 913,739 826 7 Foot-pound force per hour [ft-lb/h]


Przelicz Koń parowy na Foot-pound force per hour