Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Koń parowy na kcal/h: 1 Koń parowy [PS] = 632,415 090 283 75 kcal/h


Przelicz Koń parowy na kcal/h