Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kulomb na Faraday: 1 Kulomb [C] = 0,000 010 364 268 992 774 Faraday [Fd]


Przelicz Kulomb na Faraday