Kulomb -> Franklin

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Kulomb na Franklin: 1 Kulomb [C] = 2 997 924 536,843 1 Franklin [Fr]Przelicz Kulomb na Franklin:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Ładunek elektryczny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Kulomb [C]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Franklin [Fr]'.

Kulomb -> Franklin