Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Litre-atmosphere na Megadżul: 1 Litre-atmosphere [lATM] = 0,000 101 325 Megadżul [MJ]


Przelicz Litre-atmosphere na Megadżul