Litrów na 100 kilometry -> Miles per gallon (US)

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Litrów na 100 kilometry na Miles per gallon (US): 1 Litrów na 100 kilometry [l/100km] = 235,2 Miles per gallon (US) [MPG]Przelicz Litrów na 100 kilometry na Miles per gallon (US):

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Zużycie paliwa'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Litrów na 100 kilometry [l/100km]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Miles per gallon (US) [MPG]'.