Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Litrów na godzinę na Cubic foot per hour: 1 Litrów na godzinę [l/h] = 0,035 314 666 721 489 Cubic foot per hour [cfh]


Przelicz Litrów na godzinę na Cubic foot per hour