Litrów na godzinę -> Cubic foot per hour

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Litrów na godzinę na Cubic foot per hour: 1 Litrów na godzinę [l/h] = 0,035 314 666 721 489 Cubic foot per hour [cfh]Przelicz Litrów na godzinę na Cubic foot per hour:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Litrów na godzinę [l/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Cubic foot per hour [cfh]'.

Litrów na godzinę -> Cubic foot per hour