Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Litrów na godzinę na Gallon (fluid, US) per hour: 1 Litrów na godzinę [l/h] = 0,264 172 052 358 15 Gallon (fluid, US) per hour [gph]


Przelicz Litrów na godzinę na Gallon (fluid, US) per hour