Litrów na godzinę -> Litrów na minutę

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Litrów na godzinę na Litrów na minutę: 1 Litrów na godzinę [l/h] = 0,016 666 666 666 667 Litrów na minutę [l/min]Przelicz Litrów na godzinę na Litrów na minutę:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Litrów na godzinę [l/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Litrów na minutę [l/min]'.

Litrów na godzinę -> Litrów na minutę