Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Litrów na minutę na Gallon (fluid, US) per hour: 1 Litrów na minutę [l/min] = 15,850 323 141 489 Gallon (fluid, US) per hour [gph]


Przelicz Litrów na minutę na Gallon (fluid, US) per hour