Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Luks·m² na Lumen: 1 Luks·m² = 1 Lumen [lm]


Przelicz Luks·m² na Lumen