Luks·m² -> Lumen

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Luks·m² na Lumen: 1 Luks·m² = 1 Lumen [lm]Przelicz Luks·m² na Lumen:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Strumień świetlny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Luks·m²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Lumen [lm]'.

Luks·m² -> Lumen