Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Luks na Mikroluks: 1 Luks [lx] = 1 000 000 Mikroluks [µlx]


Przelicz Luks na Mikroluks