Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Luks na Phot: 1 Luks [lx] = 0,000 1 Phot [ph]


Przelicz Luks na Phot