Lumen/cm² -> Kiloluks

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Lumen/cm² na Kiloluks: 1 Lumen/cm² = 10 Kiloluks [klx]Przelicz Lumen/cm² na Kiloluks:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Natężenia oświetlenia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Lumen/cm²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Kiloluks [klx]'.

Lumen/cm² -> Kiloluks