Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Lumen/cm² na Lumen/m²: 1 Lumen/cm² = 10 000 Lumen/m²


Przelicz Lumen/cm² na Lumen/m²