Lumen/cm² a Mikroluks

   

  Liczby w zapisie naukowym


Bezpośredni link do tego kalkulatora:
https://www.jednostek-miary.info/przelicz+Lumen+cm2+na+Mikroluks.phpPrzelicz Lumen/cm² na Mikroluks (lm/cm² na µlx):

  1. Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Natężenia oświetlenia'.
  2. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Na tym etapie dozwolone są tylko podstawowe działania arytmetyczne --- dodawanie (+), odejmowanie (-), mnożenie (*, x), dzielenie (/, :, ÷), wykładnik , pierwiastek kwadratowy (√), nawiasy oraz π (pi).
  3. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Lumen/cm² [lm/cm²]'.
  4. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Mikroluks [µlx]'.
  5. Następnie, gdy pojawi się wynik, wciąż istnieje możliwość zaokrąglenia go do konkretnej liczby miejsc po przecinku, jeśli pojawi się taka konieczność.


Kalkulator ten pozwala na wprowadzenie wartości do przeliczenia wraz z oryginalną jednostką miary; na przykład '358 Lumen/cm2'. W ten sposób można użyć pełną nazwę jednostki lub jej skrótna przykład 'Lumen/cm2' lub 'lm/cm2'. Następnie kalkulator określa kategorię, do której należy jednostka miary, która ma zostać przeliczona, w tym przypadku 'Natężenia oświetlenia'. Po tym przelicza wprowadzoną wartość na wszystkie znane mu odpowiednie jednostki. Na liście wyników można również odnaleźć początkowo wyszukane przeliczenie. Ewentualnie wartość do przeliczenia może zostać wprowadzona w następujący sposób: '78 lm/cm2 ile to µlx' lub '61 lm/cm2 a µlx' lub '56 Lumen/cm2 -> Mikroluks' lub '89 lm/cm2 = µlx' lub '58 Lumen/cm2 ile to µlx' lub '19 lm/cm2 ile to Mikroluks' lub '27 Lumen/cm2 a Mikroluks'. Dla tej opcji kalkulator również natychmiastowo odnajduje, na jaką jednostkę ma konkretnie zostać przeliczona początkowa wartość. Niezależnie od tego, która z możliwości zostanie wykorzystana, pozwala to uniknąć niewygodnego wyszukiwania stosownej pozycji na długich listach wyników z miriadą kategorii i nieskończoną liczbą obsługiwanych jednostek. We wszystkim wyręcza nas kalkulator, który załatwia całą sprawę w ciągu ułamka sekundy.

Ponadto kalkulator umożliwia stosowanie wyrażeń matematycznych. W rezultacie można nie tylko wyliczać liczby pomiędzy sobą, jak na przykład '(78 * 58) lm/cm2', ale też różne jednostki miary można łączyć ze sobą bezpośrednio w przeliczeniu. Może to wyglądać na przykład tak: '358 Lumen/cm2 + 1074 Mikroluks' lub '23mm x 84cm x 5dm = ? cm^3'. Oczywiście jednostki miary połączone w ten sposób muszą pasować do siebie i mieć sens w danej kombinacji.

Jeśli przy opcji 'Liczby w zapisie naukowym' postawiono znak wyboru, wynik zostanie wyświetlony jako wykładniczy. Przykładowo, dla zapisu 3,454 827 129 054 9×1029 liczba zostanie podzielona na wykładnik, tutaj 29, oraz właściwą liczbę, tutaj 3,454 827 129 054 9. W przypadku urządzeń, dla których możliwości wyświetlania liczb są ograniczone, jak na przykład w kalkulatorach kieszonkowych, można również zastosować sposób zapisu liczb jako 3,454 827 129 054 9E+29. Dzięki temu w szczególności bardzo duże oraz bardzo małe liczby są łatwiejsze do odczytania. Jeśli w tym miejscu nie postawiono znaku wyboru, wynik będzie podany zgodnie ze zwyczajowym sposobem zapisywania liczb. Dla powyższego przykładu wyglądałoby to następująco: 345 482 712 905 490 000 000 000 000 000. Niezależnie od sposobu wyświetlania wyników, największa dokładność kalkulatora to 14 miejsc. Powinno to być wystarczająco precyzyjne dla większości aplikacji.