Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Lumen/foot² na Kiloluks: 1 Lumen/foot² = 0,010 763 910 417 Kiloluks [klx]


Przelicz Lumen/foot² na Kiloluks