Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Lumen/foot² na Luks: 1 Lumen/foot² = 10,763 910 417 Luks [lx]


Przelicz Lumen/foot² na Luks