Lumen/foot² -> Lumen/cm²

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Lumen/foot² na Lumen/cm²: 1 Lumen/foot² = 0,001 076 391 041 7 Lumen/cm²Przelicz Lumen/foot² na Lumen/cm²:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Natężenia oświetlenia'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Lumen/foot²'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Lumen/cm²'.

Lumen/foot² -> Lumen/cm²