Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Lumen/foot² na Noks: 1 Lumen/foot² = 10 763,910 417 Noks [nx]


Przelicz Lumen/foot² na Noks