Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Lumen/m² na Mililuks: 1 Lumen/m² = 1 000 Mililuks [mlx]


Przelicz Lumen/m² na Mililuks