Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Lusec na Joule na sekundę: 1 Lusec = 0,000 133 322 4 Joule na sekundę [J/s]


Przelicz Lusec na Joule na sekundę