Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Megadżul na Erg: 1 Megadżul [MJ] = 10 000 000 000 000 Erg


Przelicz Megadżul na Erg