Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Megadżul na Kilowatogodzina: 1 Megadżul [MJ] = 0,277 777 777 777 78 Kilowatogodzina [kWh]


Przelicz Megadżul na Kilowatogodzina