Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Megadżul na Megawatogodzina: 1 Megadżul [MJ] = 0,000 277 777 777 777 78 Megawatogodzina [MWh]


Przelicz Megadżul na Megawatogodzina