Megadżul -> Thousand BTU

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Megadżul na Thousand BTU: 1 Megadżul [MJ] = 0,947 817 120 313 32 Thousand BTU [MBtu]Przelicz Megadżul na Thousand BTU:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Energii'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Megadżul [MJ]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Thousand BTU [MBtu]'.