Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

Liczby w notacji naukowej

1 Megaelektronowolt [MeV]

=   4,450 492 583 333 3×10-20 Kilowatogodzina [kWh]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np. Megaelektronowolt na Kilowatogodzina


Megaelektronowolt / MeV   ->   Kilowatogodzina / kWh