Megamho -> Gigamho

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Megamho na Gigamho: 1 Megamho [M℧] = 0,001 Gigamho [G℧]Przelicz Megamho na Gigamho:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przewodność elektryczna'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Megamho [M℧]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gigamho [G℧]'.