Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Megamho na Megasiemens: 1 Megamho [M℧] = 1 Megasiemens [MS]


Przelicz Megamho na Megasiemens