Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:

Liczby w notacji naukowej

odpowiada:


1 000 000 000 Miliniuton [mN]
100 000 000 Centyniuton [cN]
10 000 000 Decyniuton [dN]
1 000 000 Niuton [N]
100 000 Dekaniuton [daN]
1 000 Kiloniuton [kN]
1 Meganiuton [MN]
0,001 Giganiuton [GN]
100 000 000 000 Dyna [dyn]
1 000 Sthène [sn]
101 971 621,297 79 Pond
101 971,621 297 79 Kilopond [kp]
101,971 621 297 8 Megapond [Mp]
101 971 621,297 79 Miligrave-force [gf]
101 971,621 297 79 Kilogram-force [kgf]
3 596 943,089 595 4 Ounce-force [ozf]
224 808,943 099 71 Pound-siła [lbf]
224,808 943 099 7 Kilopound-siła [kip]
12 137 804 779 884 Atomic unit of force
112,404 471 549 9 Ton-force [tnf]
7 233 013,851 209 9 Poundal [pdl]

Przedstawiona Państwu tutaj funkcja przelicznika jest bardzo dokładna. Nie ponosimy jednak żadnej odpowiedzialności za prawidłowość wyniku.