Megaom -> Om

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej




Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Megaom na Om: 1 Megaom [MΩ] = 1 000 000 Om [Ω]



Przelicz Megaom na Om:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Opór elektryczny'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Megaom [MΩ]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Om [Ω]'.