Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Megarad na J/kg: 1 Megarad [Mrd] = 10 000 J/kg


Przelicz Megarad na J/kg