Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Megasiemens na Kilomho: 1 Megasiemens [MS] = 1 000 Kilomho [k℧]


Przelicz Megasiemens na Kilomho