Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Megawatogodzina na Kilodżul: 1 Megawatogodzina [MWh] = 3 600 000 Kilodżul [kJ]


Przelicz Megawatogodzina na Kilodżul