Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metr na godzinę na Inch per second: 1 Metr na godzinę [m/h] = 0,010 936 132 983 377 Inch per second [ips]


Przelicz Metr na godzinę na Inch per second