Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metr na godzinę na Mila morska na godzinę: 1 Metr na godzinę [m/h] = 0,000 539 957 269 941 49 Mila morska na godzinę [nm/h]


Przelicz Metr na godzinę na Mila morska na godzinę