Metr na godzinę -> Miles per hour

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metr na godzinę na Miles per hour: 1 Metr na godzinę [m/h] = 0,000 621 371 192 237 33 Miles per hour [mph]Przelicz Metr na godzinę na Miles per hour:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Metr na godzinę [m/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Miles per hour [mph]'.

Metr na godzinę -> Miles per hour