Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metr na godzinę na Węzeł: 1 Metr na godzinę [m/h] = 0,000 539 957 269 941 49 Węzeł [kn]


Przelicz Metr na godzinę na Węzeł