Metr na minutę -> Węzeł

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metr na minutę na Węzeł: 1 Metr na minutę [m/min] = 0,032 397 436 196 489 Węzeł [kn]Przelicz Metr na minutę na Węzeł:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Metr na minutę [m/min]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Węzeł [kn]'.

Metr na minutę -> Węzeł