Metr na sekundę -> Inch per second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metr na sekundę na Inch per second: 1 Metr na sekundę [m/s] = 39,370 078 740 157 Inch per second [ips]Przelicz Metr na sekundę na Inch per second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Prędkości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Metr na sekundę [m/s]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Inch per second [ips]'.

Metr na sekundę -> Inch per second