Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metr słupa wody na Barye: 1 Metr słupa wody [mH2O] = 98 063,8 Barye [Ba]


Przelicz Metr słupa wody na Barye