Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metr słupa wody na Foot of mercury: 1 Metr słupa wody [mH2O] = 0,241 318 553 247 24 Foot of mercury [ftHg]


Przelicz Metr słupa wody na Foot of mercury