Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metr słupa wody na Pound per square inch: 1 Metr słupa wody [mH2O] = 1,422 295 230 999 4 Pound per square inch [psi]


Przelicz Metr słupa wody na Pound per square inch