Metr sześcienny -> Gallon dry US

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metr sześcienny na Gallon dry US: 1 Metr sześcienny [m³] = 227,020 746 067 21 Gallon dry USPrzelicz Metr sześcienny na Gallon dry US:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Objętości'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Metr sześcienny [m³]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Gallon dry US'.

Metr sześcienny -> Gallon dry US