Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metrów sześciennych na godzinę na Cubic foot per hour: 1 Metrów sześciennych na godzinę [m³/h] = 35,314 666 721 489 Cubic foot per hour [cfh]


Przelicz Metrów sześciennych na godzinę na Cubic foot per hour