Metrów sześciennych na godzinę -> Cubic foot per second

Kategoria jednostek miary:         

Wartość wyjściowa:
Jednostka wyjściowa:
Jednostka docelowa:

  Liczby w notacji naukowej
Przelicznik jednostek miary, za pomocą którego można przeliczyć np Metrów sześciennych na godzinę na Cubic foot per second: 1 Metrów sześciennych na godzinę [m³/h] = 0,009 809 629 644 857 9 Cubic foot per second [cfs]Przelicz Metrów sześciennych na godzinę na Cubic foot per second:

Wybierz właściwą kategorię z listy, w tym przypadku 'Przepływem wolumetrycznym'. Następnie wpisz wartość, którą chcesz przeliczyć. Wybierz z listy jednostkę odpowiadającą wartości, którą chcesz przeliczyć, w tym przypadku 'Metrów sześciennych na godzinę [m³/h]'. Na koniec wybierz jednostkę, na którą chcesz przeliczyć wartość, w tym przypadku 'Cubic foot per second [cfs]'.